International House Izmir                                                                             cam logo                                                                                                                                                                                 

Şubelerimiz |  International House | İletişim   england flag

anadili ingilizce

 

Anadili İngilizce olmayan bir ülkede İngilizce öğrenmenin reçetesi

Adım 1 – Eğitim iletişim odaklı olmalı

NEDEN?

Toplumda Gramer eğitimi olarak bilinen geleneksel dil eğitimi, dil bilgisi ve sözcükler üzerinden dilin sadece kurallarını öğretmekle yetinir. Bu tip eğitimlerin sonucunda öğrencinin sadece dilbilimsel yetisi gelişmektedir.

Ancak iletişimsel yönteme göre dilin yapılarını, kurallarını, kavramlarını ve sözcüklerini öğretmek, o dili iletişim aracı olarak kullanmada yeterli değildir. Çünkü bir dili bilmek ile kullanabilmek arasında büyük bir fark vardır.

Bir dili gerçekten konuşabilmek için o dilin konuşma/iletişim stratejilerini, toplum normlarına göre nasıl farklılıklar gösterdiğini ve dili üretirken cümleleri ve sözcükleri nasıl bir bütünlük içerisinde ve ahenkle kullanacağınızı biliyor olmanız gerekir. Bu becerilerin geneline ise aşağıda da göreceğiniz gibi İLETİŞİMSEL YETİ adı verilir.

International House Izmir’ de dil eğitimi alan herkes dille ilgili açıklamaları değil dilin nasıl kullanıldığını öğrenir. Asıl amaç tüm öğrencilerimize İletişim Yetisi kazandırmaktır.

 

İLETİŞİMSEL YETİ (Communicative competence) - 4 farklı bileşenden oluşmaktadır

communicative-competence-18-638-2

 1. Dilbilimsel Yeti (Linguistic competence): Dilbilgisi kurallarını ve sözcükleri kapsar (Örneğin; geçmiş zaman kullanımında fiil çekimlerini öğrenmek)
 2. Toplum Dilbilimsel Yeti (Sociolinguistic competence): Dilin toplum normları doğrultusunda kullanımı (Örneğin; İngiliz kültüründe “afiyet olsun” tabirinin bir karşılığının olmaması gibi)
 3. Stratejik Yeti (Strategic competence): İletişim/Konuşma Stratejileri (Örneğin; konuşurken duraksamayı engelleyecek teknikleri öğrenmek)
 4. Söylem Yetisi (Discourse competence): Dilin kullanımında anlam bütünlüğü ve ahenk (Örneğin; kişinin kendisine bir üslup oluşturabilmeyi öğrenmesi)

 

NASIL?

İletişim odaklı eğitim öğrenci merkezli bir eğitimdir

Öğretmenin ve Öğrencinin önemli sorumlulukları vardır 

Öğretmenin rolü:

 • Öğretmen sadece anlatan değil, çoğu zaman dinleyen, yönlendiren ve üretimi destekleyendir
 • Öğretmen rehber rolündedir
 • Derslerde Türkçe kesinlikle konuşulmaz
 • Ezberleyerek değil uygulayarak öğretme esastır
 • Öncelikli olarak günlük konuşma dili hedeflenir
 • Örnek olaylar, ekip çalışmaları, rol oyunları eğitimin önemli parçalarıdır
 • Sabit bir kurs kitabını takip etmek yeterli olmaz
 • Ders içerikleri belirlenirken öğrencilerin dil gereksinimleri etkilidir
 • Görsel, işitsel ve sözel her tür özgün materyalin kullanımı önemlidir
 • Derslerde 4 beceriyi geliştirecek etkinliklere yer verilir
 • Okuma – Dinleme – Yazma - Konuşma

Öğrencinin rolü

 • Öğrenci derste pasif dinleyici değil aktif katılımcıdır
 • Ekip çalışmaları ve rol oyunları ile öğrendiğini pekiştirir
 • Öğrenci hata yapmaktan korkmamalıdır
 • Birlikte başarmak öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır
 • Öğrenci yeri geldiğinde diğer arkadaşlarına öğreten rolünde de olmalıdır

 

Adım 2 – Öğretmenler donanımlı ve gelişime açık olmalı 

İletişim odaklı dil öğretimi yaklaşımını benimsemiş bir öğretmenin öğrenci ihtiyaçlarını benimsemesi, öğrencilerini tanıması ve buna uygun bir öğrenme tutumu belirlemesi onun başarılı bir öğretim gerçekleştirebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu tip eğitimlerde öğretmenin sınıf içerisindeki rollerini 8 başlık altında toplamak mümkündür: Buna göre öğretmen:

 • Denetleyici (controller)
 • Düzenleyici (organiser)
 • Değerlendirici (assessor)
 • Teşvik edici (prompter)
 • Katılımcı (participant)
 • Başvurulacak kaynak (resource)
 • Ders veren (tutor)
 • Gözlemcidir (observer)

Akademik kadromuz, dünyada öğretmen eğitimi konusunda en yetkin merci olan Cambridge Üniversitesi’nin sertifika ve diplomalarına sahip, iletişim odaklı eğitimleri vermeye muktedir, gelişime açık ve öğrenme heveslisi yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır.

Kurumumuz her bir öğretmenimiz için uyguladığı kurum içi profesyonel gelişim programları (Continuous Professional Development - CPD) ile onları kariyer gelişimi noktasında sürekli desteklemektedir.

 

Adım 3 – Kurs dışında da İngilizce'ye zaman ayrılmalı

Yabancı dil eğitiminde gerçekte %10 öğretmenin aktardıklarıyla, % 20 arkadaşla pratik yapıldığında ve % 70 bireysel tekrarlar ve çalışmalarla öğreniriz.

Hiç tekrar ve pratik yapmadan İngilizce konuşmayı hedeflemek çok gerçekçi olmayacaktır. Ancak öğrencilerin kendi bireysel çalışma süreçlerini yönetebilmesi de zaman yönetimi ve öz disiplin gibi iki önemli unsura bağlıdır.Dil eğitimi aldığınız süre içerisinde dile ne kadar maruz kaldığınız çok önemlidir. Kurum olarak önerimiz haftalık minimum 15 saattir. Bu sürelere ulaşmak ve hatta mümkünse arttırabilmek adına International House Izmir çeşitli tedbirler almıştır.

Öğrencilerin konuşma becerilerini daha çok geliştirebilecekleri, uygunluklarına göre esnek haftalık takvim ile her seviye boyunca katılabilecekleri online konuşma sınıfları, zamanı doğru yönetmeleri noktasında da destek sağlayacaktır

Ayrıca bire bir öğretmenlerimizin kontrolünde uygulanan, haftalık planlanmış online ders çalışma programları (Macmillan English Campus), öğrencilerimizin dinleme okuma ve gramer becerilerini geliştirirken aynı zamanda öz disiplin oluşturmalarında da olumlu bir katkı sağlayacaktır

blended english yellow Logo MEC 420x250

Son olarak tavsiyemiz öğrenirken süreçten keyif alın 

 • Yabancı dil eğitimleri kısa süreli programlar değildir. Dolayısıyla motivasyonunuzu korumak sürecin en önemli parçasıdır
 • Öğrenirken konuşmak, konuşabildiğini kendine ispatlamak motivasyonunuzun artmasını sağlar.
 • Konuşurken hata yapmak kusur değildir. Hata yapmak kişinin eksiklerini gidermesine olanak tanır. Dolayısıyla konuşmaya çabalamak gerekir.
 • Hemen mükemmel konuşmayı beklemek kendinize yapacağınız en büyük haksızlık olacaktır.
 • Unutmayalım ki her seviyenin bir hedefi vardır ve öncelikli amaç, seviye hedeflerini gerçekleştirmek olmalıdır.
 • İngilizceyi hayatınızın bir parçası yapmak önemlidir. Daha çok müzik dinlemeli, kitap okumalı, dizi/film izlemeli ve her fırsatta İngilizce konuşmaya çalışmalı; kısacası hayatı İngilizce yaşamalı.
 • #İngilizceYaşaHayatı

 

Yeni dönem indirim fırsatları için tıklayın

 

Ücretsiz İngilizce Eğitimi

ücretsiz ingilizce eğitimi

Tamamı Yabancı Öğretmenler ile Dil Eğitimi

10 eylül insta

MY Words

app-ss 1 

rainbow
 


 Copyright © 2012 International House Izmir. All rights reserved